Comentarii la Opisul Dosarului 1416/331/2010

OPISUL DOSARULUI 1416 

Am înaintat în mod intenţionat 3 plângeri diferite. Sunt enumerate mai jos. Plângerile se găsesc în dosar la filele: 6, 83 şi 95. Cu toate acestea, următoarele persoane ori nu au studiat dosarul ori în mod intenţionat au omis să facă cercetări în legătură cu fostul prefect de Prahova Nicolae Alexandri : 1.subcomisar Gerea Marian de la Poliţia Vălenii de Munte

2. procuror Otilia Iosifescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte

3. prim procuror Glican Ana Maria de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte

4. prim procuror Niţu Silvia de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova

5. judecător Bălan Laurenţiu  de la Judecătoria Vălenii de Munte

OPISUL  DOSARULUI  PROCURORULUI

 

 869 /P/ 2009  art. 289, 291 Cod penal : Fila 6

 Împotriva:  1.I.S.J. Prahova

                      2. secretar de stat Adriana  Doina Pană

 

  

976/P/2009 art 291 Cod penal : Fila  83

Împotriva:  prefect Marius Doru Nechiti

 

 

 1343/P/2009 art. 246 Cod penal : Fila 95

Împotriva: 1.I.S.J. Prahova

                    2. prefect Nicolae Alexandri

 

 

 

Nr.Crt. Fila Documentul Observaţie 
1. 1-2 Referat cu propunerea de NUP Poliţia Văleni de Munte  
2. 3 Referatul din 22.04.2009 al procurorului I.O. (nr 173/VIII/I/2009)   
3. 4 Rezoluţie de conexare cms G.M. 22.07.2009 Conexare a Dos.1343/P/2009 :In mod eronat se consideră că făptuitorul este prefectul Doru Marius Nechiti şi acest fapt se datorează faptului că nu am fost chemată să dau o declaraţie
4. 5 Rezoluţie de conexare cms G.M. 28.07.2009 Conexare Dos.976/P/2009 laDos. 869/P/2009

 

5. 6 Plângerea mea penală (iniţială) împotriva ISJ PH Această plângere a fost ţinută 2 luni în P.J. V.M. neînregistrată
6. 7 Declaraţia mea iniţială, olografă, din 14.04. 2009 dată în faţa procurorului O.I.  
7. 8-9-10 Declaraţia mea olografă din 18.01.2010 dată în faţa poliţistului Fila 9, rândul 8- apare numele prefectului Nicolae Alexandri
8. 11 Decizia de numire a lui Petcu Ildico nr.1886/R/29.08.2005  
9. 12 Decizia de pensionare a lui Petcu Ildico nr.134/R2/14.02.2005 şiDecizia de numire a mea nr.1281  
10. 13 Înştiinţarea de eliberare din funcţie a d-nei Petcu Ildico , nr 1972  
11. 14 Decizia nr. 248/2008  
12. 15 Înştiinţarea Prefecturii din 21.08.2008 Demonstrează faptul că nu mi s-a mai eliberat o copie a plângerii celor,, 20”
13. 16-17 Adresa Prefecturii din 26.08.2008 nr.26.08.2008 Fila 17 – apare pentru prima dată informaţia în legătură cu ,,detaşarea în interesul învăţământului ”
14. 18-19 Dovada că procurorii cunosc Codul Muncii şi îl aplică  
15. 20 Invitaţiile lui Păduraru – se vede încercarea de a implica şcoala Poiana Copăceni în politică (ilegal)  
16. 21 Adresa I.S.J. Prahova din 01.02.2010 cu nr.266/R1/254.01.2010  
17. 22 Numirea mea în funcţia de director din 20.04.2006  
18. 23-24-25- 26  Contractul meu de management   
19. 27 Decizia 248/2008  
20. 28-29-30 Demisia mea – Cer în scris să mi se elibereze o copie a plângerii celor,, 20”
21. 31. Adresa nr.1934/R1/31.03.2008 Mi se răspunde că demisia este act unilateral
22 32  Renunţ la demisia mea  
23. 33 Identic fila 2833.Răspunsul online de la Corina Marin  
24 34-35-36 Plângerea online către Preşedinţie  
25. 37-38 Adresa către Procuror Şef Adjunct Direcţie Carmen Argentina Gâlcă  
26. 39-40-41 Din Dos.646/P/ 2009 contest N.U.P. împotriva I.O.  
27. 42 Adresa din 16.06.2009 a lui Gabriel Liviu Ispas din care reiese că secretarul de stat nu este membru guvernului  
28. 43 Adresa poliţiei sector 1 din 26.06.2010  Se arată că nu există o lucrare în lucru în sectorul 1 Buc.
29. 44 Copie Adresa nr.15108/27.02.2009 a secretarului de stat Adriana  Doina Pană  
30 45-46-47 Faxul trimis de Insp.Şc. Gen. Angelescu Nicolae în legătură cu adresa nr.3/R3/11.02.2009  
31. 48 Proces verbal al cms. G.M.  Gheorghe Matei nu se poate deplasa  
32. 49 Proces verbal   secretarului de stat Adriana  Doina Pană   
33. 50 Declaraţia olografă  dată de Gheorghe Matei  
34. 51 Declaraţia  olografă  dată de Ciubuc Dumitru  
35. 52-69 Cartea de Muncă a lui Ciubuc Dumitru  
36. 70 Răspunsul I.S.J. PrahovaAdresa nr. 157/R1/ 13.01.2009 Original din 19.01.2010Depuse de I.S.J.-PH
37. 71 Decizia 298/2008 Depuse de I.S.J.-PH
38. 72 Decizia nr. 1007 a lui Gheorghe Matei Depuse de I.S.J.-PH 
39. 73 Lista cu persoanele detaşate în interesul învăţământului Să merg la CosmineleDepuse de I.S.J.-PH 
40. 74 Decizia nr 4249/27.08.2010 de numire prin detaşare în interesul învăţământului cu greşeli!!! (unde e ştampila)
41 75 Adresa nr.1151/4.03.2010Original I.S.J.-PH  Se indică ca bază legală Adresa nr. 25971/27.02.2007  
42 76 Adresa nr. 25971/27.02.2007   Să caut art. 5. din OMEdc nr 3142/2006 şi OMEdc nr. 5617/2006
43 77 Se observă că abia în 21.07.2009  am fost înştiinţată de înregistrarea plângerii mele care constituie Dos. 869/P/2009 Am fost înştiinţată după 4 luni !!!
44 78 Adresa nr. 231/VIII/1/2009  din care reiese că m-am plâns de nesoluţionare Adresa provine de laDNA –Serviciul Teritorial Ploieşti
45 79-80 Referatul D.N.A.  
46 81 Plângerea mea de tergiversare de la DNA  
47 82 Adresa Parchetului  de pe lângă ÎCCJ  In legătură cu plângerea penală adresată împotriva prefectului Nechiti
48. 83 Plângerea  penală împotriva prefectului Nechiti din 06.05.2009  
49. 84 Adresa prefectului Dobre  privind sesizarea  L 157/2008  
50. 85-90 Copie după sesizarea celor 20  
51. 91 Râspunsul către Dinu Dumitru  privind sesizarea celor 20 Este semnat de prefectul Nicolae Alexandri
52. 92 Declaraţia olografă a prefectului Nechiti  
53. 93 Plângerea mea în legătură cu Dos. 1752/P/2009 Nu are ce să caute în acest dosar
54. 94 Referatul procurorului I.O. din 02.07.2009  
55. 95. Plângerea mea penală împotriva prefectului Nicolae Alexandri primită de parchet în 19.05.2009  
56. 96 Se repetă  Referatul de la fila 94  
57. 97 Adresa  către mine în legătură cu Dos. 1752/P/2009 Nu are ce să caute în acest dosar
58. 98 Rezoluţie  
59. 99 Opisul Dos. 869/P/2009 a scm. Gerea Şi verso
60. 100 Rezoluţia prim-procurorului Glican Ana Maria din 06.04.2010 în Dos.869/P/2009  
61. 101    
62 102 Comunicarea rezoluţiei către mine şi Dovada  
63. 103 Comunicarea rezoluţiei către  Nechiti  
64 104 Comunicarea rezoluţiei către Matei  
      Nu există comunicări adresate :1. secretarului de stat Doina Adriana Pană

2. inspector Adrian Bărbulescu

3. prefect Nicolae Alexandri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPISUL  DOSARULUI  1416/ 331/ 07.06.2010

 

Nr.Crt. Fila Documentul Observaţie
1. 1 Repartizarea aleatorie  
2. 2-3-4-5 Plângerea mea împotriva Rezoluţiei…  
3. 6 Copie organizare Tribunalul Prahova  
4. 7 Citarea mea  
5. 8-9 Reoluţia procurorului Niţu Silvia  
6. 10 Stadiu Procesual Fond/ termen judecată 24.06.2010  
7. 11 Adresa către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte în care se cere Dos.869/P/2009  
8 12 Citaţia adresată mie  
9. 13. Proces-verbal – despre cursurile de formare profesionale  
10. 14-15 Recuzarea domnului judecător Laurenţiu Bălan  
11. 16 Încheierea  
12. 17-18 Încheierea din 23.06.2010  
13. 19 Biroul executării civile din 23.06.2010  
14. 20 Rezoluţia procurorului Mircea Negulescu  
15. 21 Încheierea din 24.06.2010  
16. 22 Dovada de împlinirii a procedurii de comunicare  
17. 23 Reexaminarea recuzării  
18. 24 Încheierea din 30.06.2010  
19. 25-26 Încheierea din 30.06.2010  
20. 27 Citaţie către Doina Adriana Pană din 2.07.2010  
21. 28 Citaţie către Matei Gheorghe 6.07.2010  
22. 29 Citaţie către Bărbulescu Adrian  6.07.2010  
23. 30 Citaţie către Nechiti Doru 6.07.2010  
24. 31 Cerere eliberare copii  
25. 32 Cererea Av. Loghin Aurelia Mihaela  
26. 33 Procura  
27. 34 Dovada că mă constitui parte civilă  
28. 35 Alte copii  
29. 36 Încheierea din iulie  
30. 37 Se cere M.E.C.T. date despre Doina Pană pt. 16.08.10  
31. 38 Către Consiliul Local al sect.1 Bucureşti  
32. 39 Dovada faptului că s-a afişat la judecătoria Vălenii de Munte  
33. 40 Dovada faptului că s-a afişat la Consiliul Local al sect.1 Bucureşti  

 

 

Dosarul 45/II/2/2010 de la Tribunalul Ploieşti  conţine doar 3 file

Fila :1-2 plângerea mea iar la Fila 3 Rezoluţia prim procurorului Niţu Silvia  T.P

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s