Obișnuiți să fie protejați de presă , și ea vândută, sindicaliștii din învățământ , cu pantalonii în vine, reacționează

Am căutat în memoria calculatorului și am găsit ce îi scriam disperată, în data de 3 iulie 2008, jurnalistei renumite de la „ Gândul ”.
„ Doamnă Melania Vergu,

Mă cheamă Carmen Amza , sunt profesoară de matematică cu gradul I şi am vechime de 28 de ani în învăţământ.Vă urmăresc de fiecare dată de câte ori apăreţi la postul REALITATEA.

Astăzi, văzând cum vă contraziceţi cu domnul Cătălin Croitoru, din al cărui sindicat nu fac parte, m-am hotărât să vă trimit şi dumneavoastră un e-mail.

Dacă un profesor oarecare, aşa cum sunt eu, ar avea curaj să spună ceva din ce se întâmplă la un examen, ar avea multe de suferit. Cel mai mic rău ce ni se poate întâmpla este acela de a nu mai fi fi chemați la nici un alt examen. În ultimii doi ani suntem puşi să semnăm un formular în care scrie că ,dacă îl facem public ceva din desfăşurarea examenului, putem fi deferiţi justiţiei. Nu se referă strict la confidenţialitatea subiectelor ci ,aşa, în general.

O singură dată am ajuns din greşeală, ca profesor supraveghetor la un examen de bacalaureat. Toată lumea venea şi mă atenţiona să îi las pe elevi să copieze. Într-un sfârşit a apărut şi directorul adjunct al acelui colegiu, profesor de matematică ca şi mine şi care cunoştea reputaţia mea de profesor ,, rău,, care nu le permite propriilor elevi să copieze .Şi dânsul a ţinut să mă atenţioneze în privinţa copiatului. Sigur că nu pot proba aceste fapte pentru că discuţiile se purtau în particular De atunci nicio dată nu am mai fost solicitată.
Pentru un profesor din România fiecare leu este binevenit şi, de aceea, mai bine se tace.

Spuneaţi că nu credeţi în marea corupţie din învăţământ . ”

melania-vergu-01[1]

Cum lângă semnătură și dată am avut grijă să trec și numărul de telefon al mobilului meu, am fost după câteva ore sunată de către doamna Melania Vergu. Aceasta mi-a cerut detalii și mi-a promis că va trimite un ziarist la fața locului ca să poată cerceta ce afirmam în restul epistolei virtuale pe care i-o trimisesem.
Faptul că în timpul discuției telefonice am recunoscut că sunt o susținătoare a domnului președinte Traian Băsescu, acest amănunt important nu se deducea din conținutul e-mail-ului meu, a făcut ca ancheta jurnalistică să nu aibă niciodată loc.

În sfârșit, ca o adevărată minune, se pornește o anchetă în legătură cu mita dată cu ocazia examenului de bacalaureat și , ce vedem, dascălii se revoltă.

Nu despre şcoală, ci despre fraudă – Sindicatul Liber al

Piaţa Taksim nu mai e în România !

Înainte de evenimentele din decembrie 1990 , când singura noastră speranță de a scăpa de nea Nicu era doar moartea sa, n-aveam timpul necesar, cozile ne mâncau tot timpul, de a pica într-o depresie justificată și ne tărâiam prin viață eliberându-ne de propriile frustrări prin bancuri, mai mult sau mai puțin reușite, despre care am aflat mult mai târziu că și ele erau inventate tot de omniprezenta securitate.

250px-Balcon_universitate[1]

Zilele în care ne îmbrățișam cu toții, nu chiar atâția dar oricum eram majoritatea, s-au spulberat într-o clipă și ne-am văzut din nou divizați și noi, toți cei care speram într-o democrație adevărată, am descoperit că suntem iar minoritari.
Inutil am cântat în Piața Universității, din huligani ajunsesem golani, săptămâni de-a rândul pentru că vorba mieroasă și tovarășească a lui Iliescu a fost pentru toți ceilalți mai eficace , precum odinioară cântecul sirenelor, și a dat roadele știute .

images[2]
Nici tornada ce s-a abătut asupra celor ce strigam în gura mare adevărurile, ce speram să ne elibereze pe noi toți de spaimele regimului totalitar, nu le-a limpezit majoritarilor mintea îmbâcsită de lozincile auzite jumătate de secol.

mg-4704[1]

Acum, în ziua în care comemorăm 13-15 iunie 1990, dezamăgită definitiv și ireversibil nu pot să –mi zic decât că „Piaţa Taksim nu mai e în România !”

Consiliul Superior al Magistraturii

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

rcoat150[1]

TITLUL III
Autorităţile publice
CAPITOLUL VI
Autoritatea judecătorească

SECŢIUNEA 1
Instanţele judecătoreşti

Înfăptuirea justiţiei 

ARTICOLUL 124
(1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.
(2) Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.

(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.

Statutul judecătorilor ARTICOLUL 125
(1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.
(2) Propunerile de numire, precum şi promovarea, transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.

(3) Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Instanţele judecătoreşti ARTICOLUL 126
(1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
(2) Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.

(5) Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiinţate instanţe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale.

Caracterul public al dezbaterilor

ARTICOLUL 127
Şedinţele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie ARTICOLUL 128
(1) Procedura judiciară se desfăşoară în limba română. (2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice.
(3) Modalităţile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.

(4) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit.

Folosirea căilor de atac

ARTICOLUL 129
Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.

Poliţia instanţelor

ARTICOLUL 130
Instanţele judecătoreşti dispun de poliţia pusă în serviciul lor.

SECŢIUNEA a 2-a
Ministerul Public

Rolul Ministerului Public

ARTICOLUL 131
(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
(2) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.

(3) Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile legii.

Statutul procurorilor

ARTICOLUL 132
(1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.
(2) Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

SECŢIUNEA a 3-a
Consiliul Superior al Magistraturii

Rolul şi structura

ARTICOLUL 133
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:
a) 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat; aceştia fac parte din două secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori; prima secţie este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori;
b) 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat; aceştia participă numai la lucrările în plen;
c) ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(3) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistraţii prevăzuţi la alineatul (2) litera a).

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani.

(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.

(6) Preşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.

(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive şi irevocabile, cu excepţia celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2).

Atribuţii

ARTICOLUL 134
(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de instanţă de judecată, prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste situaţii, ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot.

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenţei justiţiei.

”Justita a facut mult mai mult rau Romaniei decat politicenii sau romanii care cersesc la Roma, din punct de vedere al credibilitatii”

”Izolarea politicului de justitie pe care a facut-o Uniunea Europeana trebuia facuta dupa ce justitia era verificata si curata”
Mereu, mă întreabă fiul meu mai mare, sponsorul meu de când guvernul Boc mi-a diminuat drastic salariul, dacă îl mai susțin pe președintele Traian Băsescu.
Invariabil, îi dau același răspuns că da.
Știu că sunt mulți care susțin politicienii opoziției și care se vor supăra pe mine. Îmi pare rău pentru ei. Îmi pare rău că nu vor să vadă adevărul. USL-ul sprijină prin politica pe care o face corupția din România și justiția lipsită de integritate.

Săptămâna trecută a venit în vizită la mine o veche colegă de serviciu pe care o cunosc de peste treizeci de ani.
S-a plâns la mine că a pierdut un proces de revendicare a unui teren pentru care deține acte de proprietate. Pământul i-a fost atribuit celui care l-a deținut abuziv timp de zeci de ani!
” Am acte.” Mi-a spus ea revoltată.
” Știu. Am pierdut toate procesele pe care le-am intentat unor liberali cu toate că aveam înscrisuri oficiale. Pentru magistrații români asta nu are nicio relevanță.” I-am răspuns eu.
Apoi am vorbit despre faptul că nimeni , dintre cei străini nouă nu ne cred. Nu-și poate nimeni, dintre cei care nu au avut de -a face cu justiția , imagina că poți pierde cu toate că deții dovezi.

Eu nu am chef să fiu dată în judecată pentru afirmațiile pe care le fac de către polițiștii sau magistrații care-mi citesc blogul și ,de aceea ,am să citez din cele afirmate de către șeful statului. O avea mai mulți bani pentru avocați. Oricum, am văzut cu toții că și dânsul a pierdut procesul cu domnul Surupăceanu. Parcă.

”DESPRE AVERILE ILICITE

•Nu se poate duce lupta împotriva fraudei şi corupţiei cu mănuşi. Toate statele au schimbat legislaţia privind confiscarea averilor ilegal dobândite. Noi ne împiedicăm în revizuirea Constituţiei.
•Am o idee despre averile politicienilor, ştiu şi ce bani trebuie să împrumutăm pentru a susţine bugetul de stat. Nu trebuie să ne uităm doar la averile politienilor. Uitaţi-vă şi la averile judecătorilor. Nu vrea să creadă această categorie că poate merge la nesfârşit ca un stat în stat.
•Mi-e greu să spun care e procentul judecătorilor corupţi. Dar după cum vedeţi că merg procesele de mare corupţie, putem spune că e consistent.
•Judecătorii sunt inamovibili şi nu răspund pentru greşelile lor. Uitaţi-vă la procesele de retrocedare. Judecătorii dau casa celor care dau şpagă, şi nu proprietarului. Şi, apoi, statul român plăteşte amenzi la CEDO.
•Justiţia a făcut mult mai mult rău României decât politicienii şi cei care cerşesc pe la Roma sau Paris. A făcut mult rău din punctul de vedre al credibilităţii.
•A fost o mare dezamăgire pentru mine. Îmi puneam mari speranţe în echipa tânără care a venit la CSM. Aceşti judecători tineri cu mânuţa lor au scris la Curtea Constituţională să nu se scoată prezumţia averilor licite din Constituţie. Explicaţia e la averile judecătorilor.

Am găsit :

http://www.evz.ro/detalii/stiri/traian-basescu-despre-atacul-la-regele-mihai-nu-am-ce-sa-retractez-935957.html

”Despre justitia din Romania

•Am o idee despre averile politicienilor si nu s-ar face Elvetia din Romania, dar oricum s-ar diminua furtul. Si nici nu trebuie sa ne uitam lung doar la politicieni. Uitati-va la averile judecatorilor. La ICCJ sunt dosare de ani de zile si ei vor da termene pana cand se vor prescrie.

•In Romania nu s-a facut o curatenie in justitie. Au ramas judecatori care n-au nicio legatura cu democratia.
•Pe langa politicieni, exista si magistrati carora le-au crescut averile. Nu vreau sa se creada intr-un fel de stat in stat.

•Aici a fost o greseala a UE si e lucrul pe care eu il reprosez cu privire la justita din Romania.
•Izolarea politicului de justitie pe care a facut-o Uniunea Europeana trebuia facuta dupa ce justitia era verificata si curata. Romania plateste sume uriase la Curtea Drepturilor Omului pentru ca judecatorul da casa unuia care da spaga mai mare. Judecatorii nu raspund pentru faptele lor.
•Justita a facut mult mai mult rau Romaniei decat politicenii sau romanii care cersesc la Roma, din punct de vedere al credibilitatii.
•Pentru mine dezamagirea a fost totala. Imi pusesem mari sperante in echipa asta tanara care a venit la CSM. Doi judecatori din astia tineri, in care ne puneam toti sperante, cu manuta lor au dat scris la Curtea Constitutionala sa nu se elimine prezumptia privind caracterul licit al dobandirii averilor.”
Sau :
http://www.evz.ro/detalii/stiri/traian-basescu-despre-atacul-la-regele-mihai-nu-am-ce-sa-retractez-935957.html

Opoziția se tot plânge de faptul că acest parlament nu ar fi legitim

Tânărul politician care vrea să ne salveze de dictatura lui Băsescu păstrând averile ILICITE numite de către Constituția României LICITE
Cei care plâng zilnic de mila noastră dar nu vor să ne explice ce se va întâmpla dacă vor ajunge la putere
De pe ce loc a ajuns în Parlament domnul Antonescu ?

Cine-i mai înțelege pe cei din opoziție ?
Eu nu.
Opoziția se tot plânge de faptul că acest parlament nu ar fi legitim.
Nu vor nimic.
Nu vor descentralizare.
Nu vor regionalizare.
Nu vor revizuirea Constituției României.
Oare de ce ?
Simplu.
Acest parlament nu este legitim.
De ce nu este legitim ?
Nu au fost alegeri parlamentare în anul 2008 ?
S-au furat urnele ca în 1947 ? Sau când or fi fost furate.
Nu au gestionat cumva alegerile în anul 2008 actualii opozanți și anume liberalii?
Nu erau sprijiniți din umbră de către pesediști ?
Și atunci de ce nu este legitim acest parlament ?
Îmi explică și mie cineva ?

Coborâți din Olimpul vostru, poporul este sătul să plătească în urma raptului săvârșit de voi!

Muntele Olimp
Muntele Olimp

Politicieni corupți, magistrați lipsiți de conștiință și integritate profesională, jurnaliști aserviți unor cauze deloc nobile, de când nu ați mai stat printre semenii voștri, ăia mulți și proști pe care îi disprețuiți dar care se scoală dis-de-dimineață și , obosiți încă după munca depusă cu o zi înainte , merg să câștige o pâine cinstită pentru familia lor ?

De când nu ați mai mers pe jos, prin piețe, parcuri sau doar pe trotuarul unei străzi ? Nu mă refer la tăiatul panglicilor sau la , mai rar, campaniile electorale ci la viața simplă de zi cu zi.

De când nu ați mai mers cu metroul, cu tramvaiul sau orice mijloc de tranport în comun ? Acolo, înghesuiți printre oamenii anonimi, să simțiți revolta ce clocotește în ei împotriva tuturor celor care le-ați furat viitorul și speranțele ?

De când nu ați discutat modest , fără să vă împăunați cu titlurile , funcțiile și averile voastre , despre viața cotidiană și să aflați, printre frazele spuse și vorbele nerostite , părerea lor sinceră despre voi, îmbuibații regimurilor comuniste și post comuniste ?

De când ?

Vă răspund tot eu pentru că știu că nu mă auziți.
De mult v-ați îndepărtat de noi și de idealurile noastre.

Acolo, în Olimpul vostru , vă întâlniți , voi între voi, și vă amăgiți că vorbele voastre , otravă ambalată în hârtie viu colorată, ajungând la noi o să ne amăgească .

Vă înșelați amarnic. !

Coborâți din Olimpul vostru, poporul este sătul să plătească în urma raptului săvârșit de voi!

Pentru cei cinstiți cărarea urcă iar pentru ceilalți  prăpastia e fără fund.

Dacă instituțiile statului ANI, DNA și DIICOT și-ar fi făcut datoria, astăzi proiectul de revizuire al Constituției României ar fi fost declarat constituțional

Va învinge președintele Traian Băsescu sistemul ticăloșit ?
Aveam o stare plăcută de moleșeală. Astăzi a fost ultima zi oficială de școală . M-am întors acasă cu multe flori și, cu toate că am împărțit în stânga și dreapta din ele , mi-au mai rămas câteva ca să mă bucur de mirosul lor dulce, suav și proaspăt. Aveam de gând să mă odihnesc stând cu ochii închiși, făcându-mi planuri pentru binemeritata vacanță ce urmează. Am greșit deschizând televizorul ca să aflu ce s-a întâmplat în orele petrecute de mine alături de elevi, părinți și colegi.

Bombă! Curtea Constituțională Română a declarat câteva articole din proiectul de revizuire al Constituției României, prezentat de către președintele Traian Băsescu, ca neconstituționale.

Foștii securiști, informatorii securității , hoții care au făcut averi devalizând țara ne spun pe diverse tonuri, unii calm, alții apăsat sau chiar urlând ( a se vedea Mugur Ciuvică) că președintele și oamenii din jurul lui sunt cei cu averi ilicite.

Doamnelor și domnilor, ne credeți proști ?

Dacă voi sunteți cinstiți și averile voastre sunt licite, de ce suferiți atât de mult că s-a propus ca averile să nu mai fie automat considerate licite ? Oare suferiți la gândul că oamenii președintelui vor fi arestați ?

Mă întreb, în acest moment, ce au făcut instituțiile statului în toți acești ani ? De ce nu le-au verificat averile judecătorilor de la CCR, membrilor CSM, magistraților din Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, tuturor membrilor Parlamentului Român ?
Toți cei care au dreptul de a ne hotărî soarta țării și a noastră, trebuie să fie integri și să nu planeze asupra lor nicio umbră de suspiciune cu privire la modul în care și-au obținut averile.

Când instituțiile statului român își vor face cu adevărat datoria vom putea și noi românii să dormim liniștiți.