Raport de activitate -anul școlar 2012-2013

Cu Mădălina
Cu Mădălina

Raport de activitate

Anul școlar 2012-2013

 

Liceul  tehnologic

„Romeo Constantinescu ”

Profesor :  Carmen  Amza

„ Terminarea ciclului de 4 ani ai liceului trebuie să se finalizeze cu absolvirea examenului de bacalaureat ca o încununare a unei munci zilnice și asiduă.”

 

 

Cauzele  generale ale  eșecului școlar

Cauze anterioare

Elevii școlii noastre  provin în marea lor majoritate dintre  absolvenții școlilor rurale din bazinul Văii Teleajenului și anume aceia care nu au obținut o medie care să le permită   admiterea în liceu la Colegiul Național Nicolae Iorga unde promovarea   examenului de bacalaureat este aproape garantată.

Mediile de admitere în liceu ale elevilor noștri  reflectă faptul că aceștia încă de la începutul acestui ciclu prezintă carențe în cunoștințele accumulate de ei în gimnaziu.

Motivele care au determinat aceste carențe sunt diferite :

 1. Pentru că școlile din mediul rural sunt , în general , din cauza scăderii natalității     în pragul unei iminente desfințări cadrele didactice se văd nevoite să promoveze orice elev chiar dacă acesta învață sau nu.
 2. Unii elevi au un coeficient scăzut de inteligență și de aceea cu ajutorul profesorului de sprijin,numit itinerant, și cu o mai mare îndulgență din partea cadrelor didactice, care înțeleg că există bunăvoință din partea copiilor dar nu și capacitatea necesară pentru a înțelege noțiunile și conceptele , care-I promovează automat.
 3. Elevii nu sunt stimulați de promovarea Testelor Naționale atâta timp cât ei ajung elevi ai unui liceu indiferent care este de media lor de admitere obținută.
 4. Elevii care provin din familii dezorganizate cu părinții plecați să muncească în țară sau străinătate nu sunt supravegeați și controlați de către familie.
 5. Elevii care trăiesc în familii ce se găsesc la limita sărăciei sunt nevoiți să muncească în timpul liber sau să fure. ( Cazul elevului din clasa a-XI-a D).

 

Cauze  actuale

 1. Elevii au altfel de preocupări decât învățatul   (fotbal, socializarea intensă, internetul cu facebook-ul, școala de șoferi).
 2. Elevii nu au posibilități material să-și achiziționeze manualul și culegerile de exerciții și teste pentru examenul de bacalaureat.
 3. Elevii sunt nevoiți să muncească pentru a-și putea acoperi nevoile primare precum hrana, îmbrăcămintea și încălțămintea.( majoritatea elevilor cu astfel de probleme materiale proveneau din clasa aXII a F)
 4. Elevii care provin din familii dezorganizate sau care trăiesc sub pragul sărăciei nu găsesc puterea de aq se dedica învățatului fiind copleșiți de necazurile prin care trec.
 5. Sentimentele specifice vârstei perturbă capacitatea de concentrare ale elevilor.
 6. Promovarea de către conducerea școlii a unor elevi declarați repetenți în urma examenului de corigență din anul școlar trecut a avut darul de a-mi submina autoritatea în rândul elevilor.

 

Pentru  că sunt ultima persoană  venită în Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu  ”am în încadrare   acele clase unde mediile de admitere au fost foarte mici sau care au provenit din transferul lor de la Școala „Gheorghe Pănculescu” ( Clasa a-XII- a I și clasa a-XI- a F).

Există o excepție, clasa a-XI- a G, clasă de real.

 

În acest an școlar 2012-2013  am predat  în continuare matematică  la clasele a-XII- a F și a-XII-a I și scopul meu principal a fost acela de a maximiza numărul elevilor care  promovează examenul de bacalaureat.

Reiau din Raportul de activitate di anul școlar 2011-2012

CLASA a  XI a  F ,  Media clasei  a  XI a  F =   30,37

 •  2.
 • 1x17p=17p4.
 • 1x24p=24p6.
 • 1x34p=34p8.
 • 6x40p=240p 
 • REZULTATE TESTE EVALUARE INIȚIALĂ  Total elevi clasă : 22                               
 •                                    3,00 <   4,00 ….6 note                            
 •                                    6,00 <   8,00 ….
 •                                    8,00 ≤   10,00……
 •                                    5,00 <   6,00 …..
 •                                    4,00 <   5,00 ….7 note
 • Note cuprinse între : 1,00   < 3.00 …6 note
 • Elevi prezenți : 19
 • Clasa ..a XI a F     , septembrie 2011
 • Clasa .a XI a F   anul școlar 2011-2012  
 •  
 • 9.1x44p=44p
 • 7.3x35p=35p
 • 5.1x25p=25p
 • 3.1x19p=19p
 • 1.2x15p=30p
Media clasei:…………..30,37          

 

 

CLASA a  XI a  I ,  Media clasei  a  XI a  I =   18,(1)

 1. 7x10p =70p
 2. 5x15p=75p
 3. 1x17p=17p
 4. 7x20p= 140p
 5. 1x22p=22p
 6. 1x25p=25p
 7. 1x27p=27p
 8. 1x30p=30p
 9. 2x35p=35p
 10. 1x40p=40p

 

REZULTATE  TESTE EVALUARE  INIȚIALĂ 

Clasa .a XI a I   anul școlar 2011-2012  

 

 

Clasa ..a XI a I      , septembrie 2011

Total elevi clasă : 29

Elevi prezenți : 27

 

Note cuprinse între : 

1,00   <   3.00  …23 note

3,00  <   4,00  …3 note

4,00  <   5,00 ….1 notă

……………………………….

5,00   <   6,00  …..

6,00   <    8,00 ….

8,00   ≤   10,00……

 

 

Media clasei: a   XI a I = 19, ( 1)          

 

Constatări  :

Greșeli frecvente se întâlnesc la ambele clase :

 • nu cunosc modul în care se rezolvă exercițiile cu logaritmi
 • nu știu să rezolve o ecuație care are necunoscuta ca exponent
 • nu știu să afle un procent dintr-un număr
 • nu știu să rezolve exerciții în care apar A, C
 • nu știu să reprezinte grafic o funcție
 • nu știu să pună condiții de existență
 • nu știu să facă calcule cu radicali.

Constat faptul că notele obținute de către elevi la aceste testări inițiale nu sunt în concordanță cu cunoștințele lor și îmi dau seama că sunt specialiști în copiat.  

Aproape toți elevii sunt total  dezinteresați  în timpul orelor de curs, la modul cum se rezolvă exercițiile, în schimb  au obiceiul de a cere indicații în timpul lucrării scrise.

La observațiile mele îmi răspund că așa se procedează la celelalte ore. ”

 

Cum rezultatele obținute la testările inițiale din septembrie 2012 au fost sensibil egale, adică la fel de slabe, mi-am propus ca la finalizarea fiecărui capitol să –I testez în scris cu subiecte diferite ca să nu le dau posibilitatea de a copia unul după altul.

Pentru că nicăieri în regulamentele școlare nu este specificat faptul că se poate să nu predai  un capitol sau altul , deoarece elevii nu au posibilitatea de a înțelege anumite concepte  pe care ei le consideră dificile, mă refer în special la analiza matematică, am parcurs întreaga programă școlară.

 

Cu toate că încă de la începutul anului școlar am fixat ore de pregătire suplimentară pentru elevii claselor terminale, în speță clasa a XII a, joia între  orele  13-15  și vinerea  între  orele 14-16 , pe parcursul primului semestru foarte puțini elevi rămâneau la ele.

Pentru că promovabilitatea a fost redusă la sfârșitul primului semestru situația sa schimbat și numărul elevilor dornici să învețe a crescut simțitor.

Elevii clasei a XII a F au fost prezenți, cei care nu obișnuiau să chiulească de la ore, aproape la toate orele de pregătire suplimentară dar, din păcate, cu excepția a două eleve, Turică Anișoara și Stanciu Lavinia, nu reușeau să acumuleze cunoștințele necesare iar ca dovadă stau testele date.

Elevii clasei a XII a I au fost refractatari  și au început să frecventeze regulat orele de pregătire suplimentară abia în urma anunțării,  în clasă   de către mine, măsurii  drastice  de exmatriculare a trei elevi. Până în acel moment toți elevii  au considerat că vor fi promovați în mod automat de către profesorii clasei  sau vor fi  promovați de către domnul director  la fel cum a procedat și în cazul elevei AI .

 

 

La sfârșitul semestrului al II lea promovabilitatea a fost următoarea :

Clasa a XII a F

 • promovați 8
 • corigenți 9
 • cu situația neîncheiată 3 

Clasa a XII a I

 • promovați 10
 • corigenți 12
 • repetenți 3
 • abandon școlar 1

Elevii care au promovat la disciplina matematică

Clasa a XII a F

 1. Popescu Claudiu Nicolae: lb rom. 3,7; mat. 6, 35;   biol. 4,5
 2. Stanciu Lavinia Ramona : lb rom. 5; mat. 6,05;   biol. 5,5
 1. Turică Anișoara : lb rom. 5,95; mat. 6,8;   biol. 7,2

 

Clasa a XII a I

 1. Ardeleanu Mădălina   : lb rom. 3,8; mat. 6,7; chim. 4,25
 2. Borcea Ionela Tamara : lb rom. 8,15 ; mat. 7,45 ;   chim. 6,8
 3. Ciornei Tamara : lb rom.   7,9; mat. 7,55;   chim. 6
 4. Nicolae Ionela Crina : lb rom. 5 ; mat. 5,9;   chim. 5
 5. Nenciu Mirela : lb rom. 4,25; mat. 5,3; biol. 7,65
 6. Mirică Andrei Alin : lb rom. 5,1; mat. 5, 6 ;   biol. 5,4
 7. Elevi de la alte clase   cu care am făcut pregătire suplimentară în școală  împreună cu elevii mei
 8.  
 9. Radu Petruț Mălin lb rom. 7,05; mat. 7,95;   biol. 7,8
 10.  Rădulescu Constantin ( an anterior) lb rom. 5,05; mat. 6,75;   biol. 7,4

 

Elevii care nu   au promovat la disciplina matematică

Clasa a XII a F

 1. Căruțașu Elena Sonia : limb.rom : 5,65; mat. 2,65, biol. 2,55.
 2. Dumitrache I Petronela Diana: limb.rom : 4,25 ; mat. 2,1, biol. 2,9.
 3. PlăIșanu Roxana Elena: limb.rom : 1, 9; mat. 2,2, biol. 1,8.

 

Cu elevii corigenți de la clasele a- X-a, a –XI- a și a-XII -a am efectuat timp de o lună, de la 8 iulie până la 9 august 2013, pregătire suplimentară în școală.

În urma examenelor de corigență toți elevii au promovat .

Menționez că deși s-a format o comisie la care nu am participat, pentru clasele a Xa D și a XII a F , s-a considerat că toți elevii au dobândit cunoștințele necesare promovării claselor.

 

 

 

Din motivele mai sus menționate consider că merit  pentru activitatea desfășurată de mine în anul școlar 2012-2013 calificativul Foarte Bine.

 

Data: 14.08.2013                                                  Semnătura: Carmen Amza

 PS

Sunt convinsă că nimeni nu citește rapoartele noastre de activitate , de aceea le postez, și că ni se dau calificativele în funcție de bunul plac al directorului.

În anul școlar 2012-2013 toți colegii mei au primit calificativul FB iar eu doar  B.

PSS.

Singurele mângâieri sufletești au fost din partea celor două directoare adjuncte care ,până acum, mi-au demonstrate că sunt integre.

Am considerat că pot trece nume și note deoarece ele au fost deja  date publicității pe portalul Bacalaureat 2014 – Noutati de către ministerul de resort.

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s